Poďte sa stať viac tým,
kým skutočne ste

Prostredníctvom koučingového rozhovoru vás inšpirujem, podnecujem a podporujem, aby ste si vytvorili a začali žiť život, po akom túžite.

Kouč a lektor pre vás

Ing. Helena Heribanová
koučka, lektorka, manažérka

Koučing je moja srdcová záležitosť. Som presvedčená, že len človek, ktorý spoznal, prijal a ocenil sám seba, je schopný prinášať tieto hodnoty ostatným. Som odhodlaná preniesť vás cez vaše strachy a obavy a pomôcť vám ujasniť si vaše životné hodnoty, určiť si nové životné ciele a priority. Služby poskytujem v meste Trnava.

Elena Heribanová - kouč

Nedávam rady ani návody, pretože najlepším expertom na svoj život ste vy sám.

KOUČKA, LEKTORKA, MANAŽÉRKA
CERTIFIKÁT ACSTH /ICF/ - KOUČING
ČLEN ASOCIÁCIE LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV
VIAC AKO 15 ROKOV PRAXE
3 akreditované kurzy, 6 certifikátov
vysoký stupeň empatie

Vyberte si z ponuky služieb

ŽIVOTNÝ KOUČING
LIFE COACHING

Životný koučing dáva šancu zariadiť si život podľa svojich predstáv - je o vašich snoch, túžbach, medziľudských vzťahoch, komunikácií, záľubách, osobných cieľoch. Je o vašom raste v sebadôvere, sebapoznaní a stávaním sa viac tým, kým skutočne ste.

životný koučing
life coaching koučing
koučing vzťahov
koučing vzťahov

KARIÉRNY KOUČING / PORADENSTVO

Kariérny koučing vám prinesie sebapoznanie, získate nový pohľad na vaše schopnosti a ich využitie bez ohľadu na vek či vzdelanie. Kariérne poradenstvo vás naviguje správnym smerom a pomôže vám realizovať vaše kariérne sny.

FIREMNÝ KOUČING BUSINESS COACHING

Firemný koučing je profesionálna forma pomoci zameraná na rozvoj manažérskeho výkonu. Je určený pre osoby, ktoré sa neboja úspechu a zodpovednosti. Cieľom je získať viac energie, sebaistoty, nové nápady a zároveň byť tvorivejší a efektívnejší.

bussiness koučing
bussiness koučing
koučing vzťahov
koučing vzťahov

VZŤAHOVÝ
KOUČING

Vzťahový koučing je koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach - v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi. Základným predpokladom pomoci prostredníctvom vzťahového koučingu je spoločne niečo chcieť ale nevedieť ako na to.

RODINNÉ KONŠTELÁCIE

Rodinné konštelácie dokážu objasniť mnoho vzťahových, osobných, ale aj zdravotných problémov. Pochopením hlbších súvislosti môžete neutralizovať svoje presvedčenia a postoje, ktoré vám ubližujú.. Vaše oslobodenie a uzdravenie môže následne priniesť pozitívne zmeny aj Vašim blízkym.

koučing rodinných konštelácií
koučing rodinných konštelácií
koučing pracovných pohovorov
koučing pracovných pohovorov

pracovné pohovory koučingovým prístupom

Výber správneho kolegu do Vašej spoločnosti je kľúčový. Ak máte vybudovaný dobrý tím ľudí, ktorí sú stotožnení s vašou podnikovou kultúrou a filozofiou, spoločnosť rýchlo rastie, napreduje, rozvíja sa. „Spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní.“ /Henry Ford/

KOUČINGOVÝ KURZ

Poď nájsť cestu k vlastnej duševnej harmónii cez sebapoznanie

Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce.

Rada odpoviem
na akúkoľvek otázku